Odkazy na oficiální dokumenty

Navazující magisterské studium na MFF

Elektronická přihláška ke studiu

Přijímací řízení na magisterské obory MFF

Užitečné odkazy

Na formuláře a informační systémy

Pro studenty

Pro zájemce o vědu