Studijní záležitosti

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

Informace o ústní části SZZ na programu Obecná matematika.

Vkládání prací do SISu ve formátu PDF/A.

Odkazy na oficiální dokumenty

Přijímací řízení na magisterské obory MFF

Studijní předpisy

Užitečné odkazy

Pro studenty

arXiv