Informace o studiu PMSE

Příchod z jiného bc. studia

Uvažuje o navazujícím magisterském studiu PMSE a nemáte vystudovaný bakalářský program Obecná matematika (zaměření Stochastika) na MFF UK? V tomto případě doporučuji, abyste mě co nejdříve kontaktovali a probereme vše potřebné.

Obecně lze říct, že je nutné doplnit si znalosti na počáteční úroveň programu PMSE. K tomu slouží individuální studijní plán, který vám umožní načerpat znalosti podle požadavků na uchazeče. Tento plán je opravdu individuální, tj. přizpůsoben na míru danému studentovi a typicky obsahuje podmnožinu tohoto seznamu předmětů plus vybrané předměty magisterského studia. Je třeba počítat s tím, že typicky pak nmgr. studium trvá déle než standardní dva roky.

Diplomová práce

Při psaní diplomové práce se doporučuji řídit požadavky na DP. Jedná se o doporučení nejenom pro diplomanty, ale i pro vedoucí a oponenty.

Přechodový studijní plán

Následující (průběžně aktualizované) doporučené studijní plány jsou určeny pro studenty, kteří započali studium v akademickém roce 2020/2021 nebo 2021/2022.

Nový studijní plán

Studenti, kteří nastoupí NMgr. studium v roce 2022/2023 (nebo později) již budou studovat podle nového studijního plánu, který zavádí tzv. specializace.

Státní závěrečná zkouška (SZZ)

SZZ má dvě části - obhajobu diplomové práce a ústní část.

Obhajoba diplomové práce - je na ni vyčleněno 40 minut, přičemž prezentaci byste měli zvládnout do 20 minut (pokud to zvládne rychleji tak to nevadí, spíše naopak). Jestliže jste psali svoji práci anglicky, tak doporučuji mít slidy prezentace v angličtině, ale mluvit česky/slovensky.

Ústní část závisí na studijní plánu, do kterého jste nastoupili.

Pokud jste nastoupili do studijního plánu s volbou specializace (tj. nastoupili jste nmgr. studium v 2022/2023 nebo později), tak se Vás budou týkat tyto požadavky. Dostáváte pak dvě otázky. První otázka pak odpovídá společnému okruhu I. Druhá otázka se pak liší dle specializace (IIa, IIb nebo IIc). Lze očekávat, že druhá otázka bude přibližně dvakrát obsáhlejší než první otázka a může se dále dělit na dvě menší otázky.

Pokud jste nastoupili do studijního plánu ještě bez volby specializace (tj. nastoupili jste nmgr. studium v 2021/2022 nebo dříve), tak se Vás týkají požadavky sepsané na této stránce. Dostáváte pak tři otázky a 60 minut na přípravu. První otázka odpovídá společnému okruhu 1. Pro druhou otázku si vybíráte jeden z okruhů (2A, 2B a 2C) a pro třetí otázku jeden z okruhů (3A,...,3G).

Pro oba studijní plány platí, že máte 60 minut na přípravu. Během samotného zkoušení pak student píše (před celou komisí) na tabuli, kdy s využitím své přípravy zodpovídá jednotlivé úkoly v zadání. Celková doba tohoto zkoušení před tabulí je pak přibližně 60 minut.


Garant programu

Kontakt

email

tel. 221 91 3400

MFF Karlín, druhé patro, místnost K234. Dveře přímo vedle hlavního schodiště (foto), zvonek "Omelka Pešta". Telefon 22 191 3400.

Konzultační hodiny garanta

Dle domluvy

Chci se dozvědět o:

Bc. zaměření Stochastika

Mgr. studium PMSE

Chci se hlásit na doktorské studium.

Několik rad ke studiu.