Co mi PMSE nabídne do života?

Jaké vzdělání mohu získat a kde ho uplatním?

Absolvent programu Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie je do hloubky seznámen s matematickým modelováním náhodných jevů. Má přehled o základních metodách zpracování dat, zejména rozumí jejich matematické podstatě a je schopen tyto metody aktivně rozvíjet a kriticky používat. Absolventi tohoto oboru nacházejí uplatnění na analytických pozicích

Aktuální nabídka zaměstnání pro absolventy oboru PMSE.

Kdo naše absolventy zaměstnává?

Seznam zaměstnavatelů našich absolventů je samozřejmě dlouhý. Podívejme se na malý výběr z tohoto seznamu:

Median s.r.o., Aon Benfield, TNS AISA, Accenture-consulting, Česká národní banka, Median s.r.o., ČSOB, a.s., UniCredit Bank Slovensko, VÚB banka, ACREA CR, Česká spořitelna, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Novartis, SAS, Telefonica O2 Czech Republic, Ústav informatiky AV ČR, Deloitte, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Výzkumný ústav živočišné výroby, LEGO Group, Semanta, Honeywell International, STEM/MARK, a.s., ...

Mnoho absolventů PMSE pokračuje v doktorském studiu na naší katedře, nebo na prestižních zahraničních školách. Poté nalézají uplatnění nejenom v privátních firmách, ale také jako vědečtí pracovníci na českých i zahraničních univerzitách a ve výzkumných ústavech.

Stejně tak zajímavé je i pracovní zařazení našich absolventů. Více o nich se dozvíte v sekci absolventi

Co mne zajímá

Jak se v životě mohu uplatnit po absolvování PMSE?

Proč studovat PMSE?

Jsem vhodný uchazeč?

Jak se přihlásit?

Co mne při studiu čeká?

Život je plný náhody