Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie

Studijní program PMSE je programem navazujícího magisterského studia. Tento program od roku 2021/2022 nahrazuje dosluhující obor PMSE.

Program je zajišťován Katedrou pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK.

Proč studovat PMSE?

K tomu může být celá řada důvodů. Mnoho studentů láká přirozené propojení našeho programu s reálnými problémy. A to zejména pak v oblasti analýzy dat a optimálního rozhodování. Jak se ukazuje, tak jsou naši absolventi připravení na nejnovější trendy, ať už jsou to Big data, Machine learning, Neural networks, Data science, Digital Finance.... Důraz totiž klademe na porozumění matematické podstatě problému, nikoliv však na algoritmy (ty je zpravidla snadnější se doučit).

Propojení s reálnými problémy však nepřináší pouze praktické motivace. Naopak se ukazuje, že reálný problém často přináší mnoho teoretických výzev. Díky široké nabídce přednášek si na PMSE tak může přijít na své nejen ten, koho lákají spíše konkrétní aplikace (optimalizační problémy, lékařské či jiné studie, analýza finančních trhů...), tak také ten koho lákají spíše teoretické výzvy (stochastické diferenciální rovnice, časově-prostorové modely, statistická teorie, obecné optimalizační problémy...).

Toto je samozřejmě jen velmi stručná a v mnohém neúplná odpověď na otázku: "Proč studovat PMSE". Na stránce pro uchazeče se lze dozvědět více.

Marek Omelka
garant programu

Aktuality

Zaměření Stochastika

Aktualizovaný podrobný rozpis požadavků pro třetí okruh SZZ na programu Obecná matamtika

Besedy se studenty

Ke konci zkouškového období či na začátku letního semestru 2021/2022 plánuji besedu se studenty třetího ročníku bakalářského studia (a dalšími zájemci) o zaměření Stochastika.

Dále bych pak rád uskutečnil besedu se studenty prvního ročníku navazujícího magisterského studia (a dalšími zájemci). Řeč bude o vše, co Vás zajímá a co by pro Vás mohlo být užitečné na začátku druhého semestru Vašeho studia programu PMSE.

Nová akreditace

Přestože ve školním roce 2020/2021 začala oficiálně platit nová akre­ditace, tak pro studenty se zatím nic nemění.

Nový studijní plán

Studenti, kteří nastoupí NMgr. studium v roce 2022/2023 (nebo později) již budou studovat podle nového (částečně pozměněného) studijního plánu.

Komunikace s garantem

Pokud máte dotazy ohledně studia, nebojte se ozvat. Napište email se svými časovými možnostmi a najdeme nějaký průsečík, kdy se setkáme (ať již online či fyzicky) a proberem vše potřebné.

Garant programu

Kontakt

email

tel. 221 91 3400

MFF Karlín, druhé patro, místnost K234. Dveře přímo vedle hlavního schodiště (foto), zvonek "Omelka Pešta". Telefon 22 191 3400.

Konzultační hodiny garanta

Dle domluvyAktuální nabídka zaměstnání.