Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie

Studijní program PMSE je programem navazujícího magisterského studia. Tento program od roku 2021/2022 nahrazuje dosluhující obor PMSE.

Program je zajišťován Katedrou pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK.

Proč studovat PMSE?

K tomu může být celá řada důvodů. Mnoho studentů láká přirozené propojení našeho programu s reálnými problémy. A to zejména pak v oblasti analýzy dat a optimálního rozhodování. Jak se ukazuje, tak jsou naši absolventi připravení na nejnovější trendy, ať už se skrývají pod jmény jako Data science nebo Big data, Machine learning, Neural networks, Digital Finance.... Náš program Vás připraví porozumět matematické podstatě problému. To se ukazuje jako zásadní nejen pro výběr správného postupu (algoritmu) pro daný problém, ale také pro implementaci tohoto postupu (algoritmu) a interpretaci získaných výsledků.

Propojení s reálnými problémy však nepřináší pouze praktické motivace. Naopak se ukazuje, že reálný problém často přináší mnoho teoretických výzev. Díky široké nabídce přednášek si na PMSE tak může přijít na své nejen ten, koho lákají spíše konkrétní aplikace (optimalizační problémy, lékařské či jiné studie, analýza finančních trhů...), tak také ten koho lákají spíše teoretické výzvy (stochastické diferenciální rovnice, časově-prostorové modely, statistická teorie, obecné optimalizační problémy...).

Toto je samozřejmě jen velmi stručná a v mnohém neúplná odpověď na otázku: "Proč studovat PMSE". Na stránce pro uchazeče se lze dozvědět více.

Marek Omelka
garant programu

Aktuality

Besedy se studenty v letním semestru

Beseda pro studenty 3.ročníku bc. studia - úterý 20.2. od 11:00 v praktiku KPMS (1. patro, dveře přímo u schodů).

Beseda pro studenty 1.ročníku mgr. studia PMSE - pátek 23.2. od 12:20 učebně K8.

V průběhu semestru proběhne tradiční beseda pro studenty 2.ročníku bc. studia.

V druhé polovině semestru pak plánuji ještě besedu se studenty druhého ročníku nmgr. studia PMSE.

Zaměření Stochastika

Aktualizovaný podrobný rozpis požadavků pro třetí okruh SZZ na programu Obecná matematika. Informace za všechny okruhy lze nalézt na tomto odkaze.

Nový studijní plán

Studenti, kteří nastoupí NMgr. studium v roce 2022/2023 (nebo později) již budou studovat podle nového (částečně pozměněného) studijního plánu.

Komunikace s garantem

Pokud máte dotazy ohledně studia, nebojte se ozvat. Napište email se svými časovými možnostmi a najdeme nějaký průsečík, kdy se setkáme (ať již online či fyzicky) a proberem vše potřebné.

Garant programu

Kontakt

email

tel. 221 91 3400

MFF Karlín, druhé patro, místnost K234. Dveře přímo vedle hlavního schodiště (foto), zvonek "Omelka Pešta". Telefon 22 191 3400.

Konzultační hodiny garanta

Dle domluvyAktuální nabídka zaměstnání.