Několik rad pro úspěšné studium

Nepřeceňte své síly

Nabídka předmětů PMSE je opravdu bohatá. Zvažte, jak si sestavíte svůj studijní plán, nepřeceňujte síly. Soustřeďte se na získání potřebných počtů kreditů, zapisujte si přednostně předměty potřebné k vybraným povinně volitelným okruhům závěrečné zkoušky a k tématu diplomové práce.

Neupřednostněte práci před školou

Mnoho studentů při studiu nějakým způsobem pracuje. Některé k tomu vedou existenční důvody, jiné pouhá touha si přivydělat či se určitým způsobem realizovat. Snadno také můžete získat pocit, že během semestru není třeba nic moc dělat, ba ani do školy chodit nejste nuceni a nabídka dobře ohodnocené práce může být přitom tak lákavá. Není asi zapotřebí vysvětlovat, že práce může značně ohrozit výsledky Vašich zkoušek, kvalitu Vašich seminárních prací a diplomové práce. Nakonec totiž vždy přijde zkouškové období, obhajoba seminárního projektu, nebo den podání diplomové práce; i když se to může zdát být v daleké budoucnosti.

Studenti si však již méně uvědomují, že prací ztrácí jedinečnou možnost rozvoje svého vzdělání.

Kolegové v praxi si často stěžují, že mají problém najít opravdu kvalitní kandidáty zejména na analytické pozice. Málokterý z kandidátů umí o problémech opravdu do hloubky přemýšlet a správně aplikovat matematiku. Většina prý pouze slepě aplikuje vzorečky a výpočetní algoritmy. Velká část problému tkví v tom, že studenti roky svého studia nevyužívají k přemýšlení nad teoretickými i aplikovanými úlohami ze školy, ale k řešení pracovních úkolů. Ty jsou ale zpravidla dost jednotvárné a samostatné myšlení je mnohdy přímo nežádoucí. Navíc na přemýšlení o problému není čas, protože úkol je třeba rychle splnit, což spíše vede ke zkratkovitému myšlení než k přemýšlení do hloubky.

Pokud tedy nepotřebujete pracovat z existenčních důvodů, tak Vám doporučujeme, abyste si to s prací během studia velmi dobře rozmysleli. Obzvláště pokud se chcete během studia opravdu něco naučit a nejde Vám pouze o získání diplomu. Naše zkušenost je, že studenti, kteří využijí léta svého studia opravdu ke studiu, mají nejen mnohem širší a zajímavější možnosti uplatnění, ale také rychlejší kariérní postup, než jejich již během studia pracující kolegové.

Řešte problémy se studiem včas

Každému se může stát, že ho potká špatné období. Nemusíte se bát včas s námi řešit problémy, které se studiem máte. Pokud však odložíte řešení na poslední chvíli (například na poslední týden v září), většinou naše ochota vyjít vám vstříc velmi klesá.

Je také dobré domluvit se včas s vedoucím diplomové práce na postupu při psaní a konzultování. Vedoucí práce nemusí být úplně nadšen, když ho uháníte v červenci o konzultace proto, že kvůli zaměstnání se vám psaní diplomky prodloužilo.

Garant programu

Kontakt

email

tel. 221 91 3400

MFF Karlín, druhé patro, místnost K234. Dveře přímo vedle hlavního schodiště (foto), zvonek "Omelka Pešta". Telefon 22 191 3400.

Konzultační hodiny garanta

Dle domluvy

Chci se dozvědět o:

Bc. zaměření Stochastika

Mgr. studium PMSE

Chci se hlásit na doktorské studium.

Několik rad ke studiu.