Jaký je ideální uchazeč?

Nejlépe máte-li vystudované bakalářské studium programu Matematika, obor Obecná matematika s výběrem stochastických předmětů. Nevadí však, máte-li vystudovaný bakalářský studijní program Matematika na jakékoliv univerzitě (české, slovenské nebo i jinde v zahraničí), případně již máte magisterské vzdělání v podobném programu a chcete si doplnit znalosti o matematické modelování náhody. Důležité je chtít.

Pokud jste studenti střední školy a hledáte, kam jít na vysokou, pak zamiřte nejprve na Matfyz, vyberte si Matematiku a v ní program Obecná matematika. A za tři roky se můžeme potkat u nás na PMSE.

Měli byste mít rádi matematiku, matematické modelování, řešení netriviálních problémů. Měli byste být zvídaví. Neměli byste mít strach z náročných úkolů a výzev, které studium přinese. Měli byste být schopni studovat anglicky psanou odbornou literaturu i sledovat přednášky v angličtině.

Pro bližší informace se podívejte také na stránku garanta programu Matematika.

PMSE je pro každého

Baví vás hlavně teoretická matematika? Pak vítejte, vždyť studium PMSE nabízí možnosti ponořit se do stochastických diferenciálních rovnic, geometrických problémů, funkcionálních náhodných proměnných, složitého variačního počtu a dalších ryze teoretických disciplín.

Nebo snad máte blízko k informatice a počítačům? Výborně! Složité výpočty, optimalizace, simulace, algoritmy, databáze a mnohé další jsou samozřejmou součástí naší práce.

Líbí se vám aplikace matematiky v jiných vědních oborech? Neváhejte a pojďte studovat PMSE! Lékař, biolog, chemik, historik, sociolog, paleontolog, ekolog, hydrolog, demograf, ekonom, ... , kdo z nich se dnes obejde bez kvalitního modelování náhody? Nikdo, kdo to myslí vážně.

Nebo „jen“ chcete být připraveni na dobré zaměstnání? Znalost matematických modelů náhody, trénink v analytickém myšlení a zároveň v aplikaci matematických znalostí, to vše můžete během studia PMSE získat a díky tomu i najít kvalitní zaměstnání. Málokomu se podaří celý život pracovat v jedné firmě, na jednom typu problémů, v oblasti úzce vymezené oborem studia. Studium PMSE vám umožní získat i dost univerzální přípravu do života.

PMSE je pro (skoro) každého

Podstatnou podmínkou úspěchu je ale vlastní snaha. Naše katedra ráda podá pomocnou ruku, ale pouhé sezení na přednáškách, cvičeních a seminářích vám nedá vše, co studiem u nás můžete získat. Přestože se snažíme na přednáškách vše pečlivě vysvětlovat, dokazovat, motivovat, pravé pochopení vyžaduje značný vklad i z vaší strany. Proto mezi sebou rádi uvítáme zvídavé studenty, kterým nestačí jen opisovat z tabule, ale chtějí proniknout do hloubky věcí. Rádi předáme své zkušenosti našim diplomantům; na oplátku se i my mnoho můžeme přiučit a donutit se nebýt spokojeni s tím, co umíme.

Proto je obor PMSE pro skoro každého. Nabízíme široké uplatnění, matematiku od velmi teoretické až po její aplikace, bohatý výběr přednášek i témat diplomových prací. Snažíme se nabízet přednášky z klasických i moderních partií matematiky, umožnit vám - našim studentům - kontakt se současnou vědou, ale i připravit vás na zaměstnání. Bez vašeho přispění, vaší velké snahy, to ale nejde.

Co mne zajímá

Jak se v životě mohu uplatnit po absolvování PMSE?

Proč studovat PMSE?

Jsem vhodný uchazeč?

Jak se přihlásit?

Co mne při studiu čeká?

Život je plný náhody