Proč tedy právě PMSE?

Protože budete mít spoustu uplatnění

Dnešní pravděpodobnost, statistika a ekonometrie nabízí uplatnění v mnoha praktických i akademických zaměstnáních. I zdánlivě jednoduché praktické úlohy s sebou přinášejí nutnost pečlivě zvážit používané metody, připravit pokus, vybrat vhodné údaje, zpracovat a interpretovat výsledky. Hledání optimálních strategií v náhodném prostředí, modelování složitých procesů, zkoumání nestabilit v dlouhých časových řadách, plánování a zpracování rozsáhlých vědeckých studií, analýza dynamických systémů, a mnoho dalšího se můžete naučit již v magisterském studiu. A Ti, kteří do svého vzdělání chtějí investovat ještě více, získají hlubší poznání a větší nadhled ve studiu doktorském.

Pro naše absolventy je mnoho uplatnění: někteří z vás zůstanou věrni akademické kariéře, jiným vyhovuje kreativní práce v soukromé firmě, někdo uplatní v práci své analytické myšlení při řešení netriviálních úloh které mu zaměstnání přinese, jiný zase své organizační schopnosti a povede tým zaměstnanců, další se rád podílí na týmovém vědeckém výzkumu. Pro každého z vás máme připraveny vhodné předměty a semináře, témata diplomových prací, kontakty na naše absolventy (a vaše potenciální zaměstnavatele) a také své zkušenosti.

Připravíme vás na zaměstnání

Naším cílem je připravit vás na nejrůznější pracovní výzvy. Naučit vás respektu k řešeným problémům, ale zároveň ne strachu z neznámého! Nechceme předávat znalosti jako v populární kuchařce, chceme podnítit kreativitu a analytické myšlení. Během studia musíte absolvovat několik povinných předmětů, které tvoří základ programu PMSE. Pak si z bohaté nabídky povinně volitelných předmětů vyberete to, co Vás nejvíce zajímá. Někdo dá přednost univerzálnímu přehledu, někdo upřednostní užší zaměření. Výběr přednášek pak doplňují volitelné předměty a samozřejmě volba vhodného tématu diplomové práce. Téma práce je pro vlastní profilaci absolventa možná to nejvíce určující a ovlivňuje i volbu povinně volitelných a volitelných předmětů. Členové naší katedry jsou připraveni poradit vám výběr předmětů a diplomové práce podle vašich zájmů, kromě toho máme připraveny vzorové průběhy studia tak, aby se jednotlivé předměty vhodně doplňovaly.

Co mne zajímá

Jak se v životě mohu uplatnit po absolvování PMSE?

Proč studovat PMSE?

Jsem vhodný uchazeč?

Jak se přihlásit?

Co mne při studiu čeká?

Život je plný náhody