Jaké je studium na PMSE?

Navazující magisterské studium trvá obvykle dva roky. V prvním semestru jsou předepsány čtyři společné povinné předměty (společná část studia). Od druhého semestru si pak každý z vás sám podle své chuti může složit své studium z nabízených povinně volitelných předmětů a seminářů. Není to ale zcela libovolné!

Jak se ve studiu zorientuji?

Předměty na sebe navazují (před zápisem některých předmětů je vhodné/nutné absolvovat jiné předměty); volitelné okruhy státních závěrečných zkoušek obsahují látku z vybraného okruhu předmětů; téma diplomové práce vyžaduje znalosti určité látky; studijní plány předpisují, kolik kreditů je nutné získat z různých tříd předmětů.

Proto máme vypracované doporučené studijní plány. Nejde o žádný závazný předpis, ale spíš o pomocnou ruku našim studentům s orientací ve studiu tak, abyste splnili všechny minimální požadavky na splněné povinnosti. Zvídaví studenti mezi vámi se s tím ale samozřejmě nespokojí a budou se snažit rozšířit si obzory jak nejvíce to půjde. S naší pomocí v této své snaze můžete počítat.

Co se na PMSE (ne)naučím?

Klademe důraz na zvládnutí dostatečně širokého teoretického základu doplněného o základy aplikací. Dbáme na rozvoj analytického myšlení, novátorského přístupu k řešení složitých úloh, rigorózní matematické práce. Naši studenti dostávají možnost učit se samostatnému kritickému myšlení, jsou trénováni v nápaditém používání získaných vlastností.

Nebudeme vás připravovat na konkrétní místo pro konkrétního zaměstnavatele. Neklademe důraz na zvládnutí konkrétního programového vybavení ve stylu „klikni sem a pak tam“. Nechceme, abyste nám věřili každé slovo; chceme, abyste o našich slovech pochybovali a ověřovali si jejich platnost vlastním rozumem.

Co během studia ještě mohu očekávat?

Během studia se setkáte s klasickými přednáškami a cvičeními. V seminářích pak budete muset naopak sami přednášet, nebo zpracovat větší projekt. Při přípravě diplomové práce budete individuálně konzultovat se svým vedoucím práce. S pomocí vedoucího semináře či diplomky budete číst odbornou literaturu (většinou v angličtině), psát kratší i delší texty. Budete se také moci se svou diplomovou prací moci zúčastnit některé ze soutěží spoluorganizovaných MFF UK. Někteří z vás dostanou díky svým výborným studijním výsledkům možnost získat zkušenosti na zahraniční škole díky Erasmus grantu, případně se zapojíte do práce na grantu GAUK. A ty nejlepší z vás sami oslovíme s nabídkou pokračování v doktorském studiu.

Chceme vám nabídnout kolegiální a individuální přístup, být vašimi průvodci za poznáním. Na druhou stranu očekáváme přímé a čestné jednání, touhu po poznání a poctivou snahu v cestě za úspěchem.

Co mne zajímá

Jak se v životě mohu uplatnit po absolvování PMSE?

Proč studovat PMSE?

Jsem vhodný uchazeč?

Jak se přihlásit?

Co mne při studiu čeká?

Život je plný náhody